FAQ

 

Aby uzyskać informacje proszę kliknąć na poniższe tematy .

 

Aby uzyskać informacje proszę kliknąć na poniższe tematy .

Parowanie zestawu głośnomówiącego IFBT08H

Włączenie zestawu - przytrzymaj przycisk słuchawki aż zacznie mrugać niebieska dioda i pojawi się pierwszy sygnał dźwiękowy.

Wejście do opcji parowania z telefonem/smartphonem/itp. - upewnij się, że zestaw jest wyłączony. Następnie trzymaj przycisk słuchawki do momentu pojawienia się migającej na przemian diody niebieskiej i czerwonej. Będzie to drugi sygnał dźwiękowy. Pierwszy sygnalizuje włączenie urządzenia, drugi wejście do opcji parowania. Następnie puść przycisk i sparuj swoje urządzenie z zestawem. Po włączeniu funkcji bluetooth w telefonie i wyszukania urządzeń pojawi się urządzenie BT08H. Kliknij w nie, następnie wpisz hasło: 0000 i potwierdź wybór. Od tej chwili urządzenie będzie sparowane z Twoim telefonem.

Zwiększanie/zmniejszanie głośności - aby zwiększyć głośność naciśnij przycisk "+", aby zmniejszyć przycisk "-". Aby wyciszyć urządzenie naciśnij przycisk "mute" znajdujący się na bocznej części urządzenia. Aby wykonać te operacje urządzenie musi być włączone.

 

Błąd językowy w odtwarzaczu Runner

 

W związku z błedem oprogramowania po wybraniu w opcjach języka polskiego urządzenie przestawia się na język rosyjski. Problem rozwiązuje aktualizacja oprogramowania do nowszej wersji.


Instrukcja.

1. Pobierz program do aktualizacji oraz plik z firmware
2. Rozpakuj plik "Actions Audio Product Tool 1.03.zip" i uruchom instalator "setup.exe"
3. Po zainstalowaniu należy uruchomić z menu start program Audio Product Tool
4. Następnie należy podłączyć urządzenie IBOX Runner
5. Naciśnij przycisk Replace Firmware (dwie strzałeczki na zielonym tle) i wskaż plik z nową wersją oprogramowania. Ustawienia Basical config pozostaw bez zmian - zaznaczone: Production i Flash_Erase (jeśli chcesz wykasować pamięć urządzenia).
6. Naciśnij przycisk DOWN. Rozpocznie się proces aktualizacji. Poczekaj chwilę. Po zakonczeniu pasek postępu zmieni kolor na niebieski a urządzenie wyłaczy się i włączy ponownie.

Odtwarzanie filmów w odtwarzaczu Feel.

Aby odtwarzać filmy na odtwarzaczu Feel, należy najpierw przekonwertować do odpowiedniego formatu. Do tego celu służy załączony na płycie CD program AVI Converter ( do pobrania również tutaj ). Program należy zainstalować na komputerze dodatkowo należy mieć zainstalowane kodeki  ( np. K-Lite Codec Pack ). Po zainstalowaniu konwertera uruchamiamy program.

Aby dodać pliki do konwersji należy wybrać przycisk Add, otworzy się nowe okno "Conversion Setting".  Wybieramy na początku opcję "Resolution" i ustawiamy na rozdzielczość 320x240.
W okienku "Source Files" podajemy jaki plik chcemy przekonwertować, natomiast "Target File Path" określa gdzie będzie zapisany plik po konwersji.
"Target File Name" - tutaj możemy zmienić nazwę docelowgo pliku: UWAGA plik docelowy nie może zawierać polskich znaków, jak i znaków interpunkcyjnych.
Kolejne opcje to: "Settings" i mamy tutaj: "Quality" ( jakość obrazu ), oraz  "Aspect Ratio" ( format obrazu ).
Opcja "Scope" służy do wycięcia interesującego nas fragmentu.Po wyustawieniu wszystkich opcji naciskamy przycisk "Save", mozemy teraz dodać kolejny plik do konwertowania lub naciskając przycisk "Close" wrócić do głównego okna programu.
Aby konwersja się zaczeła należy nacisnąć przycisk "Convert Now", wybrane pliki po koleji zostaną przekonwertowane i można je przegrać na odtwarzacz.

Życzymy przyjemnego oglądania.

 

 

Odtwarzacz Cameleon nie uruchamia się, mryga wyświetlacz.

W przypadku kiedy odtwarzacz iBOX Cameleon nie uruchamia sie, lub podczas uruchamiania mruga wyświetlacz (zapala się na chwilę na zielono) spowodowane jest to błędem w oprogramowaniu odtwarzacza. Aby naprawić błąd należy pobrać z strony w dziale Pomoc/odtwarzacze multimedialne plik Firmware i postępować zgodnie z załączoną procedurą aktualizacji firmware.

Instrukcja akutualizacji firmware:

1. Rozpakuj plik "cameleon.rar"
2. Uruchom plik "setup.exe" i zainstaluj program do aktualizacji na dysku twardym.
3. Podłącz odtwarzacz do komputera bez baterii i z wciśniętym przyciskiem PLAY, uruchom plik stupdaterapp.exe
4. Gdy pojawi się okno aktualizacji należy nacisnąć przycisk START.
5. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aplikację i odłącz odtwarzacz.

 

 

Odtwarzanie filmów w odtwarzaczu Neo.

Aby odtwarzać filmy na odtwarzaczu Neo, należy najpierw plik przekonwertować do odpowiedniego formatu. Do tego celu służy załączony na płycie CD program AVI Converter ( do pobrania również tutaj ). Program należy zainstalować na komputerze dodatkowo należy mieć zainstalowane kodeki ( np. K-Lite Codec Pack ). Po zainstalowaniu konwertera uruchamiamy program. Aby dodać pliki do konwersji należy wybrać przycisk Add, otworzy się nowe okno Conversion Setting. Wybieramy na początku opcję Resolution i ustawiamy na rozdzielczość 220x176. W okienku Source Files podajemy jaki plik chcemy przekonwertować, natomiast Target File Path określa gdzie będzie zapisany plik po konwersji. Target File Name - tutaj możemy zmienić nazwę docelowgo pliku: UWAGA plik docelowy nie może zawierać polskich znaków, jak i znaków interpunkcyjnych. Kolejne opcje to: Settings i mamy tutaj: Quality ( jakość obrazu ), oraz Aspect Ratio ( format obrazu ). Opcja Scope służy do wycięcia interesującego nas fragmentu.Po ustawieniu wszystkich opcji naciskamy przycisk Save, możemy teraz dodać kolejny plik do konwertowania lub naciskając przycisk Close, wrócić do głównego okna programu. Aby konwersja się zaczęła należy nacisnąć przycisk Convert Now, wybrane pliki po kolei zostaną przekonwertowane i można je przegrać na odtwarzacz.
Życzymy przyjemnego oglądania.

 

 

 

Odwrotne działanie panelu dodytkowego w odtwarzaczu FEEL

 

Jeżeli przytrafi się, iż działanie panela dotykowego w odtwarzaczu FEEL zaczął odwrotnie reagować, należy wtedy przeprowadzić synchronizację. W tym celu uruchamiamy odtwarzacz, w menu głównym naciskamy przycisk Power. Ekran zrobi się biały, w lewym górnym rogu należy nacisnąć w kwadracik rysikiem, potem w prawym dolnym rogu i na środku ekranu. Jeżeli czynność została prawidłowo wykonan będzie komunikat \"OK!\", natomiast w przypadku nieprawidłowego naciskania, będzie na czerwono komunikat \"Touch Error!\"

 

 

 

Błędne działanie ekranu Eclipse

 

W przypadku błędnego działania panela dotykowego należy przeprowadzić kalibrację. W tym celu należy podczas uruchamiania odtwarzacza przyciskać przycisk Power, potem wybrać opcję Calibration i rysikiem przycisnąć na kwadraciku do momentu zniknięcia i ukazania się kolejnego kwadracika. Po zakończeniu wybrać opcję Test i sprawdzić poprawność działania, jeżeli nadal występują problemy, należy ponownie przeprowadzić kalibrację.

 

 

 

Brak obrazu na TV podczas oglądania filmów z odtwarzacza Infinity

 

Jeżeli po podłączeniu odtwarzacza do telewizora mamy brak wizji, a słychać jedynie dzwięk, należy lekko przesunąć przełącznik Hold/On na pozycję włączania. Na ekranie odtwarzacza powinny się pokazać cztery strzałki nawigacyjne po bokach wyświetlacza, a na środku litera M w kółku. W tym momencie powinien pokazać się obraz na telewizorze.

 

 

 

Odtwarzacz Cameleon S/N 0812

 

UWAGA ! W odtwarzaczach Cameleon o numerach seryjnych zaczynających się 0812, błędnie jest zamieszczona informacja o biegunowości wkładania baterii. Poprawne wkładanie powinno odbywać się: biegun ujemny baterii w kierunku gniazd słuchawkowych, a biegun dodatni w kierunku portu USB. Jeżeli mimo poprawnie włożonej baterii nadal odtwarzacz nie uruchamia się, należy przeprowadzić aktualizację firmware, opisaną w pkt. drugim HelpDesku.

Instrukcja akutualizacji firmware:

1. Rozpakuj plik "cameleon.rar"
2. Uruchom plik "setup.exe" i zainstaluj program do aktualizacji na dysku twardym.
3. Podłącz odtwarzacz do komputera bez baterii i z wciśniętym przyciskiem PLAY, uruchom plik stupdaterapp.exe
4. Gdy pojawi się okno aktualizacji należy nacisnąć przycisk START.
5. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aplikację i odłącz odtwarzacz.

 

 

 

Brak komunikacji z komputerem bezprzewodowej myszy Racer, Rapid i Hawk.

 

Jeżeli zdarzy się, iż któraś z wymienionych myszy przestanie reagować na ruchy i na przyciskanie, należy sprawdzić stan baterii. Natomiast, gdy baterie są sprawne, a nadal nie działa w pierwszym momencie należy pobrać z zakładki Pomoc program do synchronizacji i zainstalować go na komputerze. Po zainstalowaniu uruchomić program RF Desktop Re-pairing Tool. Jeżeli nadajnik jest umieszczony w porcie USB, powinien na zółto świecić się przycisk Device Ready. W celu synchronizacji należy nacisnąć przycisk Bind Key (60 sec), a na myszce równocześnie lewy przycisk, prawy przycisk oraz przycisk pod rolką i trzymać przez około 30 sekund. Jeżeli mimo prób synchronizacji mysz nie działa, lub nie zaświeci się na żółto przycisk Device Ready, należy urządzenie zareklamować w miejscu zakupu, lub przez panel serwisowy bezpośrednio do serwisu.

 

 

 

Brak komunikacji z komputerem bezprzewodowych zestawów.

 

Jeżeli zdarzy się, iż bezprzewodowy zestaw klawiatury z myszką przestanie reagować, należy sprawdzić stan baterii. Natomiast, gdy baterie są sprawne, a nadal nie działa w pierwszym momencie należy pobrać z zakładki Pomoc program do synchronizacji i zainstalować go na komputerze. Po zainstalowaniu uruchomić program RF Desktop Re-pairing Tool. Jeżeli nadajnik jest umieszczony w porcie USB, powinien na zółto świecić się przycisk Device Ready. W celu synchronizacji należy nacisnąć przycisk Bind Key (60 sec), na myszce równocześnie lewy przycisk, prawy przycisk oraz przycisk pod rolką i trzymać przez około 30 sekund. Po zsynchronizowaniu myszki należy ponownie nacisnąć przycisk Bind Key (60 sec) a na klawiaturze wcisnąć przyciski ESC i Pause Break. Jeżeli mimo prób synchronizacji zestaw nadal nie działa, lub nie zaświeci się na żółto przycisk Device Ready, należy urządzenie zareklamować w miejscu zakupu, lub przez panel serwisowy bezpośrednio do serwisu.

 

 

 

Czym jest system PlayFX?

 

PlayFX to nowoczesny system polepszania brzmienia, opracowany w laboratoriach Microsoftu, zaimplementowany w odtwarzaczach przy współpracy producenta układów półprzewodnikowych, firmy Rockchip. Prace nad tym systemem zaczłęy się w 2007 roku i już w tym samym roku system trafił do \"obiegu\" wraz z odtwarzaczami opartymi o chip firmy Rockchip. PlayFX składa się z trzech podsystemów. System polepszania brzmienia jest zestawem algorytmów obróbki dźwięku, mającychna celu uwydatnienie pewnych cech muzyki. Dzięki temu jej jakość staje sięodczuwalnie lepsza, a słuchanie staje się przyjemniejsze. Więcej informacji znajdziesz na www.playfx.pl

 

 

 

Odtwarzanie filmów FLV na odtwarzaczu Infinity.

 

Odtwarzacz Infinity ma możliwość odtwarzania filmów z popularnego portalu YouTube, aby to uczynić należy taki film zapisać w rozdzielczości 320x240, wyższa rozdzielczość czyli HD nie jest obsługiwana przez odtwarzacz.

 

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu Infinity

 

W celu aktualizacji, należy pobrać oprogramowanie do aktualizacji potem pobrać sam plik z firmware. Oba pliki należy rozpakować w wybrane miejsce, potem należy zainstalować program do aktualizacji i uruchomić go. Podłączyć odtwarzacz do portu USB w komputerze. W programie wybieramy na górze plik z odpowiednim firmware i naciskamy przycisk U i potwierdzamy TAK. UWAGA: podczas aktualizacji NIE WOLNO ODŁĄCZAĆ ODTWARZACZA OD USB.

 

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu Eclipse

 

W celu aktualizacji, należy pobrać oprogramowanie do aktualizacji lub ten plik w zależności od wersji posiadanego odtwarzacza. Pliki należy rozpakować do wybarnego folderu. Podłączyć odtwarzacz do portu USB w komputerze. UWAGA: odtwarzacz musi działać w trybie MSC, aby przełączyć należy przytrzymać przez kilka sekund przycisk Power, aż do momentu przełączenia. Uruchamiamy program FWISP.exe i naciskamy OK. UWAGA: podczas aktualizacji NIE WOLNO ODŁĄCZAĆ ODTWARZACZA OD USB.

 

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu Feel

 

W celu aktualizacji, należy pobrać oprogramowanie do aktualizacji następnie należy pobrać odpowiedni plik firmware, prosimy zwrócić szczególną uwagę na początkowe cztery cyfry numeru seryjnego. Oprogramowanie należy zainstalować na komputerze i uruchomić. Po prawej stronie należy przycisnąć przycisk Open i podać ścieżkę do pliku z firmware.

Odtwarzacz należy podłączyć w następujący sposób:

1. Przełącznik ON/OFF ustawiamy na pozycję OFF.

2. Przytrzymując przycisk włącznika podłączamy do USB i trzymamy przez jakieś 10-15 sek.

Jeżeli odtwarzacz został poprawnie podłączony do komputera możemy przeprowadzić aktualziację, w tym celu w programie naciskamy przycisk Update i czekamy do zakończenia aktualizacji. Po zakończonej aktualizacji, możemy odłączyć odtwarzacz od komputera.

 

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu Lunar

 

W celu aktualizacji należy pobrać oprogramowanie do aktualizacji, program należy rozpakować. Następnie uruchamiamy plik FWISP.exe i podłączamy odtwarzacz do komputera. Jeżeli odtwarzacz jest w trybie MTP, należy go przełączyć na tryb MSC, w tym celu należy przytrzymać przycisk "M" przez kilka sekund. Po przełączeniu i uruchomieniu programu naciskamy w programie przycisk OK i czekamy na przeprowadzenie aktualizacji. Po zakończeniu można odłączyć odtwarzacz od komputera.

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu Foxy

 

 

Aby przeprowadzić aktualizację w odtwarzaczu Foxy należy pobrać odpowiednie oprogramowanie, prosimy dodatkowo zwrócić uwagę czy odtwarzacz posiada funkcję SRS. W przypadku, gdy odtwarzacz nie posiada SRS należy porbać ten program, natomiast do odtwarzacza z SRS trzeba pobrać ten program i dodatkowo plik z firmware. Procedura aktualizacji odtwarzacz bez SRS jest następująca: Odtwarzacz podłączamy do komputera po czym uruchamiamy program FWISP.exe i naciskamy przycisk OK. W przypadku odtwarzacza z SRS, należy program zainstalować na komputerze, po czym go uruchomić i podać ścierzkę do pliku z firmware, po tym podłączyć odtwarzacz do komputera i w programie nacisnąć przycisk Download.

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu Poseidon

 

 

W celu poprawnej aktualizacji firmware, należy pobrać program i plik z firmware, nawstępnie program zainstalować i uruchomić. Po uruchomieniu należy podać ścierzkę do pliku z firmware i podłączyć odtwarzacz do komputera. Nacisnąć przycisk OK i poczekać na zakończenie aktualizacji.

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu Swanky

 

 

W celu przeprowadzenia aktualizacji w odtwarzaczu należy pobrać program do aktualizacji i plik z firmware. Program do aktualizacji uruchamiamy poprzez plik ClientTool.exe, następnie naciskamy przycisk Open i podajemy ścierzkę do pliku z firmware i podłączamy odtwarzacz do komputera z wciśniętym przyciskiem "M". i naciskamy przycisk Upgrade w programie. Po zakończeniu aktualizacji można odłączyć odtwarzacz.

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu Wee

 

 

W celu przeprowadzenia aktualizacji w odtwarzaczu należy pobrać program do aktualizacji i plik z firmware. Program do aktualizacji uruchamiamy poprzez plik ClientTool.exe, następnie naciskamy przycisk Open i podajemy ścierzkę do pliku z firmware i podłączamy odtwarzacz do komputera z wciśniętym przyciskiem "M". i naciskamy przycisk Upgrade w programie. Po zakończeniu aktualizacji można odłączyć odtwarzacz.

 

 

Aktualizacja frimware w odtwarzaczu Cube

 

 

 

Aby przeprowadzić aktualizację firmware, należy pobrać program do aktualizacji. Po ściągnięciu uruchamiamy program i podłączamy odtwarzacz z wciśniętym przyciskim "+" i w programie naciskamy przycisk Ok. Przed samą aktualizacją, program może zapytać czy zamienić istniejący firmware inną wersją, trzeba potwierdzić przyciskiem "Yes". Po zakończonej aktualizacji można odłączyć odtwarzacz od komputera.

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu Core

 

 

Aby przeprowadzić aktualizację firmware, należy pobrać program do aktualizacji. Po ściągnięciu uruchamiamy program i podłączamy odtwarzacz z wciśniętym przyciskim "+" i w programie naciskamy przycisk Ok. Przed samą aktualizacją, program może zapytać czy zamienić istniejący firmware inną wersją, trzeba potwierdzić przyciskiem "Yes". Po zakończonej aktualizacji można odłączyć odtwarzacz od komputera.

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu ExE

 

 

W celu przeprowadzenia aktualizacji firmware w odtwarzaczu, należy pobrać oprogramowanie do aktualizacji. Następnie należy uruchomić program i podłączyć odtwarzacz z wciśniętym przyciskiem + do komputera. Po podłączeniu należy nacisnąć przycisk Ok w programie i poczekać na zakończenie aktualizacji. Po zakończeniu można odłączyć odtwarzacz od komputera.

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu Breezy

 

 

W celu przeprowadzenia aktualizacji firmware w odtwarzaczu, należy pobrać oprogramowanie do aktualizacji. Następnie należy uruchomić program i podłączyć odtwarzacz do komputera z wciśniętym przyciskiem M. Po podłączeniu należy nacisnąć przycisk Ok w programie i poczekać na zakończenie aktualizacji. Po zakończeniu można odłączyć odtwarzacz od komputera.

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu Zeal

 

 

W celu przeprowadzenia aktualizacji firmware w odtwarzaczu, należy pobrać oprogramowanie do aktualizacji. Następnie należy uruchomić program i podłączyć odtwarzacz do komputera. Po podłączeniu należy nacisnąć przycisk Ok w programie i poczekać na zakończenie aktualizacji. Po zakończeniu można odłączyć odtwarzacz od komputera.

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu Intense

 

 

Aby przeprowadzić aktualizację należy pobrać program do aktualizacji i firmware. Program należy zainstalować na komputerze i uruchomić, podać ścierzkę dostępu do pliku z firmware i podłączyć odtwarzacz do komputera. Program automatycznie wykryje podłączony odtwarzacz. Po wykryciu należy nacisnąć przycisk Download i poczekać na zakończenie aktualizacji. Po zakończeniu można bezpiecznie odłączyć odtwarzacz.

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu Frost

 

 

W celu dokonania aktualizacjji firmware, należy pobrać program do aktualizacji i plik z firmware. Program ClientTool.exe należy uruchomić przed podłączeniem odtwarzacza, potem należy podać plik z firmware w tym celu naciskamy przycisk Open. Można podłączyć odtwarzacz i w celu przeprogramowania nacisnąć przycisk Upgrade.

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu Storm

 

 

W celu aktualizacji należy pobrać program do aktualizacji i plik z firmware. Program uruchamiamy plikiem RK27Upgrade_Image.exe i podłączamy odtwarzacz do komputera. Po uruchomieniu programu musimy podać plik z firmware, w tym celu naciskamy przycisk "..." znajdujący się obok napisu Image??: potem naciskamy przycisk z pięcioma znakami zapytania (?????) i na końcu przyciskamy przycisk "??(U)". Po zakończeniu aktualizacji można odłączyć odtwarzacz od komputera.

 

 

Konwersja filmów w odtwarzaczach Wee i Swanky

 

 

Aby odtwarzać filmy na odtwarzaczu Wee lub Swanky, należy najpierw plik z filmem przekonwertować do odpowiedniego formatu. Do tego celu służy program AVI Converter ( do pobrania tutaj ). Program należy zainstalować na komputerze dodatkowo należy mieć zainstalowane kodeki  ( np. K-Lite Codec Pack ). Po zainstalowaniu konwertera uruchamiamy program.

Aby dodać pliki do konwersji należy wybrać przycisk Add, otworzy się nowe okno "Conversion Setting".  Wybieramy na początku opcję "Resolution" i ustawiamy na rozdzielczość 160x128.
W okienku "Source Files" podajemy jaki plik chcemy przekonwertować, natomiast "Target File Path" określa gdzie będzie zapisany plik po konwersji.
"Target File Name" - tutaj możemy zmienić nazwę docelowgo pliku: UWAGA plik docelowy nie może zawierać polskich znaków, jak i znaków interpunkcyjnych.
Kolejne opcje to: "Settings" i mamy tutaj: "Quality" ( jakość obrazu ), oraz  "Aspect Ratio" ( format obrazu ).
Opcja "Scope" służy do wycięcia interesującego nas fragmentu.Po wyustawieniu wszystkich opcji naciskamy przycisk "Save", mozemy teraz dodać kolejny plik do konwertowania lub naciskając przycisk "Close" wrócić do głównego okna programu.
Aby konwersja się zaczeła należy nacisnąć przycisk "Convert Now", wybrane pliki po koleji zostaną przekonwertowane i można je przegrać na odtwarzacz.

Życzymy przyjemnego oglądania.

 

 

Aktualizacja firmware w odtwarzaczu DaRK

 

W celu aktualizacji, należy pobrać oprogramowanie do aktualizacji następnie należy pobrać odpowiedni plik firmware, prosimy zwrócić szczególną uwagę na początkowe cztery cyfry numeru seryjnego. Oprogramowanie należy zainstalować na komputerze i uruchomić. Po prawej stronie należy przycisnąć przycisk Open i podać ścieżkę do pliku z firmware.

Odtwarzacz należy podłączyć w następujący sposób:

1. Przełącznik ON/OFF ustawiamy na pozycję OFF.

2. Przytrzymując przycisk M podłączamy do USB i trzymamy przez jakieś 10-15 sek.

Jeżeli odtwarzacz został poprawnie podłączony do komputera możemy przeprowadzić aktualziację, w tym celu w programie naciskamy przycisk Update i czekamy do zakończenia aktualizacji. Po zakończonej aktualizacji, możemy odłączyć odtwarzacz od komputera.

Synchronizacja myszek DEVIL, BEETLE, GOLD

 Przed rozpoczęciem sychronizacji, należy pobrać program Beetle synchro, z naszej strony w zakładce Pomoc, potem odłączyć nadajnik od komputera i uruchomić program, w tym momencie w programie powinien być napis "Please connect the receiver to USB port on PC, then restart the program" . Podłączyć nadajnik i nacisnąć przycisk OK. Ponowenie uruchamiamy program i tym razem powinny widniec trzy napisy:

1. Make sure the mouse status is Power on.

2. then push the reset button on the bottom of mouse.

3. finish id connection and click " OK " on screen."

Na myszce należy nacisnąć przycisk od spodu umieszczony obok włącznika i nacisnąć w programie przycisk OK.

UWAGA: jeżeli myszka GOLD lub DEVIL nie posiadają dodatkowego przycisku na myszce, aby sparować z nadajnikiem, należy myszkę wyłączyć, odłączyć nadajnik od komputera i ponownie go podłączyć i na koniec włączyć myszkę.